Idioms : สำนวนภาษาอังกฤษ สุภาษิต ความหมาย คำแปล ตัวอย่าง

คุณเคยสับสนหรือสงสัยกับบางประโยคที่เพื่อนชาวต่างชาติของคุณพูดหรือพิมพ์บ้างหรือไม่ ในภาษาอังกฤษหลาย ๆ คำเป็นคำที่มีความหมายเฉพาะตัว แต่เมื่อนำมารวมกับคำอื่น ๆ อาจจะมีความหมายไปอีกแบบ

TG


Dec 16, 19 - 1 min read

คุณเคยสับสนหรือสงสัยกับบางประโยคที่เพื่อนชาวต่างชาติของคุณพูดหรือพิมพ์บ้างหรือไม่ ในภาษาอังกฤษหลาย ๆ คำเป็นคำที่มีความหมายเฉพาะตัว แต่เมื่อนำมารวมกับคำอื่น ๆ อาจจะมีความหมายไปอีกแบบ

แอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมสำนวนภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลมาไว้ในมือคุณ

Loading